:: วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เกษตรอำเภอบ้านธิ และ
เจ้าหน้าที่ประจำตำบล จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ อกม.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เกษตรอำเภอบ้านธิ
ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง ๑
ณ สหกรณ์โคนมลำพูน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี้
:: วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.เกษตรอำเภอบ้านธิ เข้าร่วม
อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านธิ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี้
อ่านข่าวย้อนหลัง
สรุปผลงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอบ้านธิปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี 2557/58 นำข้าวเปลือกมาจำนำ
ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
เชิญชวนผู้นำเยาวชนเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น สนใจ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกรคม ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
ประกาศ
รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร หนอนใบกอข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าว คลิกที่นี่
 
บริการสืบค้นข้อมูล
หลักสูตร E-learning
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่ง
เสริมการเกษตร
ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้
พืชพันธุ์ดี
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ทำเนียบผู้สื่อข่าววิทยุด้านการเกษตร
สืบค้นข้อมูล..
แบบฟอร์มทางราชการ
แจ้งปัญหาเครือข่าย
link เว็บไซด์หน่วยงานกรม
+++++++++
Copyright @ All right resever 2010 Banti District Agricutural Office